ความเชื่อที่ว่าขานต่อ ๆ กันมา

 

1. ปิดที่พระพักตร์              มีคติความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

2. ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง)  มีคติความเชื่อว่า จะอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง 

3. ปิดที่พระนาภี (สะดือ)      มีคติความเชื่อว่า  ตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

4. ปิดที่พระเศียร (ศีรษะ)     เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฝันผ่าปัญหาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด

5. ปิดที่พระอุระ (หน้าอก)     มีคติความเชื่อว่า ทำให้มีความสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป

6. ปิดที่ระหัตถ์ (มือ)           เชื่อว่าจะทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี

7. ปิดที่พระบาท (เท้า)         มีคติความเชื่อว่า จะสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ


ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ