อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระเชียงใหม่9 วัด

อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระเชียงใหม่9 วัด

ปุราคัม แสงทองส่องธรรม ขอเชิญชวนบำเพ็ญบุญ ไหว้พระ ณ วัดดับภัย วัดลอยเคราะห์ วัดชัยมงคล วัดบ้านเด่น วัดป่าอรัญญวิเวก วัดถ้ำเชียงดาว วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๙ วัดมงคล แห่งเมืองเชียงใหม่ ไป-กลับจำนวน3 วัน2คืน

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿4,900.00

1 รายการในร้านค้า

ไหว้พระมงคล ๙ วัดเชียงใหม่ ๓ วัน ๒ คืน เพียงท่านละ 4,900 บาท

วันที่1 (พร้อมอาหารเย็น 1 มื้อ)

ช่วงเช้า รถรับจากสนามบิน เข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

1 ชม. หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง เริ่มออกเดินทางไปยังวัดอันมีชื่อเป็นสิริมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (๑.)วัดดับภัย (๒.)วัดลอยเคราะห์ (๓.)วัดดวงดี (๔.)วัดหมื่นเงินกอง และ(๕.)วัดชัยมงคล อิ่มเอมใจไปกับการทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล รับศีล รับพร ปล่อยนก ปล่อยปลา ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนกลับเข้าโรงแรม พักผ่อนด้วยความสบายใจ

19.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก ณ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆอันแสนประทับใจ
21.30 น. กลับที่พัก

วันที่ 2 (พร้อมอาหารเช้า และกลางวัน รวม 2 มื้อ)

9.00 น. รถรับจากที่พัก เดินทางไป(๖.)วัดบ้านเด่น นมัสการครูบาเทือง เจ้าอาวาสผู้เคร่งครัดวินัย อ่อนน้อมถ่อมตนและบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยครูบาศรีวิชัย นอกจากนี้ ที่วัดนี้ ผู้แสวงบุญยังสามารถไหว้สาพระธาตุปีเกิดใช้เวลาเพียงครึ่งวัน สามารถสักการะได้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตรภายในวัดเดียว จากนั้น เดินทางไปอีกนิดเพื่อนมัสการ (๗.) วัดป่าอรัญวิเวก วัดป่าที่พระเบิร์ดเคยอุปสมบท

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เยือน(๘.)วัดถ้ำเชียงดาว ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ

17.00 น. กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) จากนั้น พักผ่อนด้วยความสบายใจ

วันที่ 3 (พร้อมอาหารเช้าและกลางวัน รวม 2 มื้อ)

9.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้นเดินทางไป(๙.)วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนีย สถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพง เลือกซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย จากนั้น ไปกาดวนัสนันท์ หาซื้อของฝากกันต่ออย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ฯลฯ

16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

* ที่พัก พร้อมมื้ออาหารตามที่ระบุในแต่ละวัน
* รถรับส่งสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
* การท่องเที่ยว พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ขันโตก และการแสดงทางวัฒนธรรม
*ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

* ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ทิป เครื่องดื่ม ฯลฯ
* ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ